logo

Cathérine Lannoy, advocaat met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/8.1, werd aangesteld als voorlopig bewindvoerder van BV Cleans, met zetel te 2600 Berchem, Driekoningenstraat 47, KBO : 0861.416.616 en dit bij beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afd. Antwerpen, d.d. 2/4/2021.

Voor ophaling was- en droogkuis en andere textiel, graag een bericht met naam en telefoonnummer en email naar cl@metisadvocaten.be

Eventuele schuldeisers worden eveneens verzocht hun vordering door te geven (detail + stukken).